NRW w skrócie
  1. nrwglobalbusiness.com/invest
  2. Lokalizacja NRW
  3. Atuty NRW

10 najistotniejszych atutów NRW

Dynamiczne centrum gospodarcze położone w sercu Europy mające poważne atuty przemawiające za lokalizowaniem biznesu na tym terenie – Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) poza dobrą lokalizację ma jednak zdecydowanie więcej do zaoferowania. Jest to land o największej liczbie mieszkańców i największej gęstości zaludnienia spośród 16 landów Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki swoim atutom NRW jest najważniejszym centrum gospodarczym Niemiec i od lat jedną z ulubionych lokalizacji dla inwestycji wybieranych przez zagranicznych przedsiębiorców w Europie. Przedstawiamy Państwu zestawienie najważniejszych atutów NRW.

Dynamiczny region gospodarczy w centrum Europy

Dynamiczny region gospodarczy w centrum Europy

Tutaj bije serce gospodarki: Nadrenia Północna-Westfalia jest landem o największej gęstości zaludnienia w Niemczech. Około 17,9 miliona mieszkańców wytwarza ponad jedną piątą produktu krajowego brutto Niemiec, tj. ok. 705 miliardów euro rocznie.

Centrum przemysłowe Niemiec

Centrum przemysłowe Niemiec

Przedsiębiorstwa przemysłowe z Nadrenii Północnej-Westfalii wygenerowały w 2019 roku przychody na poziomie około 352 miliardów euro. Szczególnie dzięki takim regionom jak Metropolia Ruhry czy Westfalia Południowa na terenie NRW znajdują się najsilniejsze centra przemysłowe Europy.

Ojczyzna światowych liderów wielu branż

Ojczyzna światowych liderów wielu branż

Co czwarta niemiecka firma o zasięgu międzynarodowym pochodzi z NRW. 18 z 50 niemieckich przedsiębiorstw o najwyższych obrotach ma swoją siedzibę w NRW, podobnie jak 12 z 40 największych firm handlowych zlokalizowało tutaj swoje centrale. Jednak podstawę gospodarki tego regionu stanowi przede wszystkim około 711.600 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ta ogromna grupa przedsiębiorstw świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Lokalizacja dla inwestycji nr 1 w Niemczech

Lokalizacja dla inwestycji nr 1 w Niemczech

Już okolo 20.000 zagranicznych przedsiębiorstw prowadzi inwestycje w Nadrenii Północnej-Westfalii i kieruje swoją działalnością prowadzoną w Niemczech lub Europie z siedzib położonych na terenie NRW. Dzięki nim NRW stała się lokalizacją dla inwestycji nr 1 w Niemczech, gdyż do Nadrenii Północnej-Westfalii ściąga więcej inwestycji niż do jakiegokolwiek innego landu w Niemczech.

Wrota Europy z najlepszą infrastrukturą transportową

Wrota Europy z najlepszą infrastrukturą transportową

NRW, której infrastruktura obejmuje lotniska międzynarodowe i najgęstszą sieć drogową i linii kolejowych w Niemczech, stawia na mobilność we wszystkich wymiarach. Posiadając 720 kilometrów szklaków wodnych i 120 portów rzecznych, w tym największy port śródlądowy na świecie w Duisburgu, NRW oferuje przedsiębiorcom najlepsze warunki dla rozwoju transportu i logistyki.

Działalność naukowo-badawcza na światowym poziomie

Działalność naukowo-badawcza na światowym poziomie

W ponad 60 centrach technologicznych i ponad 56 pozauniwersyteckich instytutach badawczych tysiące naukowców i pracowników badawczych codziennie dokłada swoją cegiełkę do rozwoju wiedzy technicznej w swojej dziedzinie. Tutejsza najgęstsza sieć instytutów badawczych w Europie stwarza tym samym optymalne warunki dla rozwoju innowacji i transferu technologicznego.

Jedna z najlepszych kuźni talentów w Europie

Jedna z najlepszych kuźni talentów w Europie

NRW to kraj wysoko wykwalifikowanych specjalistów i absolwentów wyższych uczelni. Stan ten zawdzięczamy 70 uniwersytetom i zawodowym szkołom wyższym, na których studiuje łącznie ponad 772.000 studentów, których motywacją jest perspektywa zawodowego sukcesu. Ponad co czwarty absolwent wyższej uczelni w Niemczech zdobywał swoje wykształcenie na terenie NRW. W ten sposób Nadrenia Północna-Westfalia stała się kuźnią talentów nr 1 w Niemczech.

Kompetencje logistyczne na światowym poziomie

Kompetencje logistyczne na światowym poziomie

To w szczególności NRW zawdzięczamy po raz kolejny nominowanie Niemiec przez Bank Światowy w 2018 r. na Mistrza świata w dziedzinie logistyki. Spośród 25 największych niemieckich firm logistycznych dziewięć ma swoją siedzibę w NRW. Ponadto, niemal jedna czwarta wszystkich centr logistycznych w Niemczech jest zlokalizowana na terenie NRW.

Perspektywa uznania za wiodącą lokalizację dla technologii cyfrowych w Niemczech

Perspektywa uznania za wiodącą lokalizację dla technologii cyfrowych w Niemczech

Co piąty niemiecki start-up pochodzi obecnie z NRW. Nic w tym dziwnego, skoro region oferuje przedsiębiorstwom gospodarki cyfrowej idealne środowisko do rozwoju: atrakcyjny rynek, silna branża technologii ICT, wyjątkowe zasoby talentów, 70 szkół wyższych i wybitnych naukowców prowadzących badania w zakresie wszystkich istotnych zagadnień transformacji cyfrowej.

Zaskakująco różnorodnie: jakość życia w NRW

Zaskakująco różnorodnie: jakość życia w NRW

Obok poważnych atutów tej lokalizacji Nadrenia Północna-Westfalia poza tętniącym światem biznesu posiada atrakcyjną i różnorodną ofertę spędzania czasu wolnego. Dlatego też land ten należy do ulubionych regionów turystycznych w Niemczech. Teatry, opery, muzea i pięć obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzą jeden z najbardziej urozmaiconych ośrodków kulturalnych w Europie. Drogi rowerowe i szlaki piesze oraz największy ośrodek narciarski na północ od Alp oferują wiele możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Lecz NRW to nie tylko te wymienione w skrócie atrakcje – Nadrenia Północna-Westfalia jest bowiem zaskakująco różnorodna.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

NRW.Global Business GmbH
Trade & Investment Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf
Germany