NRW.INVEST Nasze zadanie
  1. nrwinvest.com
  2. O nas
  3. Nasza misja

NRW.INVEST – one-stop-agency dla inwestorów w NRW

NRW.INVEST to instytucja rządowa landu NRW ds. wspierania gospodarki zajmująca się międzynarodową promocją Nadrenii Północnej-Westfalii jako lokalizacji dla inwestycji nr 1 w Niemczech i starająca się jednocześnie pozyskiwać bezpośrednie inwestycje zagraniczne dla Nadrenii Północnej-Westfalii. NRW.INVEST posiada dwie spółki- córki w Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz własne przedstawicielstwa w Chinach, Indiach, Izraelu, Korei, Polsce, Rosji, Turcji i Wielka Brytania. W swoich przedstawicielstwach międzynarodowych oraz siedzibie głównej w Düsseldorfie NRW.INVEST wspiera przedsiębiorstwa przy realizacji projektów inwestycyjnych lub zakładaniu działalności gospodarczej na terenie NRW. Już ponad 20 tys. zagranicznych firm ma dziś swoją siedzibę w landzie o największym znaczeniu gospodarczym w Niemczech.

Wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych

NRW.INVEST udostępnia przedsiębiorstwom zagranicznym i wszystkim zainteresowanym inwestorom kompleksowe informacje o Nadrenii Północnej-Westfalii jako miejscu na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, eksperci z NRW.INVEST udzielają porad podatkowych i prawnych oraz szczegółowo informują o strukturze gospodarczej i klastrach branżowych. Przeprowadzają analizy projektów inwestycyjnych i proponują odpowiednie lokalizacje na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. Eksperci oferują wsparcie przy organizacji projektu inwestycyjnego uczestnicząc w nim od pierwszego etapu aż do jego pozytywnego zakończenia.

Natomiast inwestorom, którzy działają już na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii NRW.INVEST oferuje pomoc w zakresie rozszerzania zakresu działalności lub zakładania nowych spółek. Realizując powyższe zadania NRW.INVEST ściśle współpracuje z lokalnymi i regionalnymi instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy, ministerstwem gospodarki landu NRW, firmami, stowarzyszeniami, izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami zajmującymi się kwestiami gospodarczymi.

NRW.INVEST jako instytucja rządowa landu NRW oferuje swoje usługi przedsiębiorstwom w kraju i za granicą. Spółka NRW.INVEST GmbH z siedzibą w stolicy landu Düsseldorfie została założona  w 1960 roku. Rząd krajowy Nadrenii Północnej -Westfalii reprezentowany przez ministra gospodarki NRW jest jedynym udziałowcem spółki.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

NRW.INVEST GmbH
Economic Development Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf
Germany

Germany’s No. 1 Economic Region

The excellent infrastructure, the central location and the high qualifications of the people make North Rhine-Westphalia an economic power of international standing. In terms of numerous economic statistics, NRW is world class.

NRW.INVEST News

Stay up to date by subscribing to our e-newsletter! You will find many interesting reports from the German business location No. 1 in the latest edition of the NRW.INVEST News.

Our service for investors

With our international offices abroad and the headquarters in Düsseldorf, we help you settle successfully in NRW. We are your partner and accompany the project confidentially – from the first contact to successful settlement.

This speaks well for NRW

A dynamic business location with convincing location factors, situated in the heart of Europe: NRW is the most important economic region in Germany and has been the No. 1 investment location for foreign companies in Germany for years.