1. nrwinvest.com
  2. O nas
  3. Zarząd

Zarząd

Petra Wassner

Petra Wassner jest Prezesem Zarządu w NRW.INVEST GmbH od 2001 roku

Petra Wassner jest Prezesem Zarządu w NRW.INVEST GmbH. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami wspierania gospodarki. Wcześniej jako absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych zajmowała różne stanowiska w instytucjach działających na rzecz kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Od początku swojej kariery koncentrowała się na zagadnieniach wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, zakładania działalności, sukcesji przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji oraz rozwoju sieci kontaktów (networkingu) pomiędzy komunalnymi i regionalnymi organizacjami wspierającymi gospodarkę w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest specjalistką ds. koncepcji i strategii działania w zakresie wspierania gospodarki, ma doświadczenie o zasięgu krajowym i międzynarodowym, opracowała program studium kształcenia zawodowego w zakresie wspierania gospodarki. Rozbudowała sieć przedstawicielstw zagranicznych NRW.INVEST działających na rzecz rządu krajowego NRW oraz wspiera współpracę i dialog z inwestorami międzynarodowymi w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Do głównych zadań Prezes Zarządu w NRW.INVEST należy marketing międzynarodowy Nadrenii Północnej-Westfalii jako centrum gospodarczego, innowacji i digitalizacji oraz zdobywanie i wspieranie międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Petra Wassner jest członkiem "Board of Directors" w NRW Japan K.K.

Od lipca 2007 r. do kwietnia 2018 r. Petra Wassner jest rzecznikiem inicjatywy ds. wspierania gospodarki poszczególnych krajów związkowych Gesellschaften für Wirtschaftsförderung der Bundesländer, która w kwietniu 2008 r. powołała do życia organizację "Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Bundesländer (AG WFB)". Od października 2008 r. do kwietnia 2018 r. jest Przewodniczącą rady specjalistycznej w Germany Trade and Invest GmbH (GTAI).

We wrześniu 2016 r. Petra Wassner otrzymała nagrodę National Friendship Award przyznawaną przez Republikę Ludową Chin za swoją 15-letnią pracę na rzecz rozwoju chińsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

NRW.INVEST GmbH
Economic Development Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf
Germany

Germany’s No. 1 Economic Region

The excellent infrastructure, the central location and the high qualifications of the people make North Rhine-Westphalia an economic power of international standing. In terms of numerous economic statistics, NRW is world class.

NRW.INVEST News

Stay up to date by subscribing to our e-newsletter! You will find many interesting reports from the German business location No. 1 in the latest edition of the NRW.INVEST News.

Our mission

As a state-owned economic development agency, NRW.INVEST markets Germany's No. 1 investment location internationally. With our international offices abroad and our headquarters in Düsseldorf, we support companies with investment projects or establishing themselves in NRW.

Shareholder

The state government of North Rhine-Westphalia, represented by the Minister of Economic Affairs, Innovation, Digitization and Energy of the State of NRW, is the sole shareholder of NRW.INVEST GmbH.