Dijital Merkez Kuzey Ren-Vestfalya
  1. nrwinvest.com
  2. Bir yatırım merkezi olarak NRW
  3. NRW'yi cazip kılan etkenler
  4. Dijital Merkez Kuzey Ren-Vestfalya

Geleceğin Dijital Merkezi

Almanya’daki her beş Startup’tan biri Kuzey Ren-Vestfalya kökenlidir. Aslında bu bir sürpriz değil. Zira söz konusu eyalet, 18 milyona yaklaşan nüfusu ve 712.000 KOBİ’siyle ticaret ve sanayi sektörlerinden gelen birçok küresel aktöre ev sahipliği yapan, heyecan verici bir pazara sahip. Dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren şirketler, güçlü bir bilgi ve iletişim teknolojileri branşı, mükemmel bir yetenek havuzu, dijital dönüşümün tüm önemli konularını ele alan 70 yükseköğretim kuruluşu ve en üst düzeyli araştırmacılar sayesinde Kuzey Ren-Vestfalya coğrafyasında gelişmek için mükemmel bir ortam buluyorlar.

Gelişmekte olan genç Startup’ların yeni dünyası

Kuzey Ren-Vestfalya'daki StartUp'lar için Ekosistem

Uygulamaya geçiş ve kuruluş aşamalarında bulunan genç Startup’lar, Kuzey Ren-Vestfalya’da artık çok sayıdaki destekçilerin ağ yapısından yararlanabiliyorlar. Ren nehri metropolleri olan Düsseldorf ve Köln gibi kentlerdeki geliştiriciler (örneğin “Startplatz” ya da Aachen bölgesindeki “Co: Forward”), çalışma mekânları ve nitelik kazandırıcı uygulamaları ile Startup’lara destekler sunuyorlar. Eyalet hükumeti 2016 yılında, Aachen, Bonn, Düsseldorf/Rheinland, Köln, Münsterland ve Ruhr bölgesinde altı adet bölgesel “Dijital Hub“ oluşturdu. Bunların amaçlarından birisi de, Startup’larla KOBİ’ler ve büyük endüstriyel şirketler arasında bağlantılar meydana getirmekti. Ayrıca gitgide daha fazla Kuzey Ren-Vestfalya’lı holding, yenilikçi teknolojilere ve iş modellerine yatırım yapabilmek için kendi hızlandırıcı konseptlerini geliştirir oldular. Örneğin Haniel holdingi, Essen kentindeki “Zeche Zollverein” yerleşkesinde, kısa bir süredir Corporate Accelerator Schacht One’ı işletiyor. E.ON ve Innogy (bir RWE kuruluşu) adlı enerji holdingleri de bu tür modellere güveniyorlar: Düsseldorf kentinde E.ON Agile Accelerator ve Essen kentinde Innogy Innovation Hub yer alıyor.

Almanya’daki her beş Startup’tan biri Kuzey Ren-Vestfalya kökenli

Resim alt yazısı: Startup’ların, federal eyaletlere ve kuruluş bölgelerine göre merkezleri (DSM 2016)

Kuzey Ren-Vestfalya’da sadece Alman ekonomisinin kalbi atmıyor. Eyalet aynı zamanda Almanya’daki dijital ekonomi alanının lider merkezi olma yolunda ilerliyor. Gerçi Almanya’daki Startup’lardan söz edildiğinde, herkes Berlin’den bahsediyor. Ancak 2016 yılı “Deutscher Startup Monitor” araştırması sonuçlarına göre, Kuzey Ren-Vestfalya büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. Dijital Startup’ların sayısı bakımından eyalet daha şimdiden Berlin’in ve Almanya’nın diğer tüm bölgelerinin önünde yer alıyor. Almanya’daki tüm Startup’ların yaklaşık yüzde 19’u hâlihazırda Kuzey Ren-Vestfalya’da bulunuyor. Özellikle Ren ve Ruhr nehirleri etrafındaki metropol bölge bu konuda büyük bir ivme sergiliyor.

En uygun pazar olanakları

Kuzey Ren-Vestfalya ekonomisi büyük adımlarla katma değer zincirinin tüm halkalarında dijitalleşme yolunda ilerliyor. Söz konusu eyalet çok sayıdaki sanayi ve ticaret kuruluşları ile 712.000’den fazla KOBİ’siyle bu coğrafyada dijital teknolojiler için sayısız müşteri ve işbirliği imkânları sunuyor. T-Mobile, Metro Group ya da Evonik gibi birçok şirket, kendi piyasalarındaki dijital ticari fikirleri artık kendi katılım sermayeleriyle teşvik ediyorlar. Eyaletin bir başka avantajı: Güçlü bir bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne sahip olmasıdır. Bu sektördeki firmalar akıllı yazılım ve donanım bileşenleri sunarak, dijital dönüşümün önemli bir motorunu teşkil ediyorlar. 103 milyar Avro’luk cirolarıyla Kuzey Ren-Vestfalya’daki kuruluşlar, Almanya’da bu segmentte elde edilen tüm ciroların yaklaşık üçte birini sağlıyorlar. Kuzey Ren-Vestfalya’da yaklaşık 215.400 insan, bilgi ve iletişim teknolojileri branşında çalışıyor.

Mükemmel bir yetenek havuzu

Eyaletteki 70 yükseköğretim kurumunda, 772.000 öğrenci öğrenim görüyor. Bu rakam, Paris metropolündeki sayıyı aşıyor ve hatta Berlin’in dört katına ulaşıyor. Ayrıca bu öğrencilerin yaklaşık 80.000’i Bilişim ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanlarında okuyor ve dijital ekonomi alanının çekirdek yetkinliklerini meydana getiriyorlar. Buna hiç şaşırmamak lazım: Kuzey Ren-Vestfalya’daki dijital ekonomi kuruluşları, personel ihtiyaçlarının dörtte üçünü eyaletteki çalışanlardan karşılayabiliyor. Bu alanda bir karşılaştırma yapılacak olursa; Berlin’de, şirketlerin bu alandaki personel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için, her ikinci çalışanın Almanya dışından istihdam edilmesi gerekiyor.

En üst düzeyde bilimsel araştırmalar

Resim alt yazısı: Yarının dijital dünyası için, Kuzey Ren-Vestfalya’da en üst düzeyli bilimsel araştırmalar

Tüm eyalete yayılmış ‘akıllı kafalar’, yarının dijital dünyası için araştırmalar yapıyor. Eyaletteki araştırmacılar bu bağlamda Big Data’dan Endüstri 4.0’a, CPS, Smart City, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, IoT, Lojistik ve Enerji’den Robotik/Yapay Zekâ’ya kadar dijital dönüşümün tüm önemli konu başlıklarına odaklanıyorlar. Öne çıkan araştırma merkezlerinden bazıları:

Yerelde yetişmek

Kuzey Ren-Vestfalya’daki yetenek havuzu, online seyahat portalı Trivago’nun, Düsseldorf kentindeki yeni genel merkeziyle bu eyalette kalmasının belirleyici bir sebebini teşkil ediyor. Şirket, kurulduğu 2005 yılından bugüne, dünyanın en büyük otel arama motoru haline geldi. Trivago, Expedia adlı ABD’li yatırımcıya satıldığında, 477 milyon Avro getiri sağladı. Bu, Almanya Startup’lar tarihindeki en büyük çıkışlardan biriydi. Günümüzde Trivago, ABD’de borsaya kayıtlı olsa da, şirket merkezini Düsseldorf kentine kuruyor. Burada, müthiş büyüme çizgisi için ihtiyaç duyduğu yeterli sayıda çalışanı cezbedebiliyor. Trivago sadece son iki yılda kadrosunu 500’den 1.100 çalışana çıkarıp, iki katını aşmış bulunuyor.

Silikon Vadisi’nden Kuzey Ren-Vestfalya’ya

Nokia Siemens Networks’ün devamı olan Cumulocity, endüstriye yönelik bulut hizmetleri sunuyor. Silikon Vadisi’nde kurulan şirket, 2012 yılında endüstriyel müşteri yapısını dünya çapında geliştirmek hedefiyle Kuzey Ren-Vestfalya’ya taşınmaya karar verdi. Günümüzde bu şirket, Kuzey Ren-Vestfalya’dan hareketle örneğin Deutsche Telekom gibi 200 iş ortağı edinmiş ve onlarla birlikte, “Nesnelerin İnternetini” endüstri için hayata geçirmektedir. Bu ve benzeri işbirlikleri üzerinden Cumulocity, günümüzde dünyanın her yerindeki milyonlarca cihaz ve işleticiler arasında bağlantılar kuruyor.

Endüstriye ve bilimsel araştırmalara yakınlık

Bitstars: Lisans tezinden Silikon Vadisine

RWTH Aachen Üniversitesi bünyesinden ayrılarak meydana getirilen Bitstars adlı kuruluş, başarı öyküsüne mobil cihazlara yönelik arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla başladı. Bunları, endüstriyel tesislerin inşasında ya da kullanımında yararlanılan, üç boyutlu ürünler izledi. Üstelik uluslararası başarı da sağlandı. Bitstars günümüzde, Silikon Vadisi’nde bir ofis işletiyor.

Eyaletteki alım gücü

Yatırımcılar tarafından Kuzey Ren-Vestfalya’da büyük takdir gören diğer bir husus, eyaletin müthiş alım gücüdür. Eyalet başkenti Düsseldorf kentini merkez alan 500 kilometrelik bir yarıçapta, yaklaşık 160 milyon insan yaşıyor. Bu neredeyse, AB’deki tüm tüketicilerin üçte birini teşkil ediyor. Yalnızca Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşayan nüfus yılda 360 milyar Avro harcıyor. Bu durumda, evsel cihazlar konusunda online ticaret yapan Britanyalı AO şirketinin, Avrupa merkezini Kuzey Ren-Vestfalya’ya kurmuş olmasına şaşırmamak gerekiyor. Buradan hareketle şirket, evsel cihazlara yönelik online ticaret modeliyle Avrupa pazarında devrim yapıyor.

Almanya'nın bir numaralı ekonomi bölgesi

Mükemmel altyapısı, merkezi konumu ve üst düzey kalifiye işgücü, Kuzey Ren Vestfalya'yı uluslararası bir ekonomi merkezi haline getiriyor. Ekonominin belirleyici birçok alanında eyalet dünya çapında öncü konumdadır.