Kuzey Ren-Vestfalya'da partner networkü
  1. nrwinvest.com
  2. Hizmetlerimiz
  3. Partner ağı

Kuzey Ren-Vestfalya'da Partner Ağı

NRW.Global Business, eyalet içerisinde Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı’nın liderliğinde verimli bir partner ağı ile yakın koordinasyon içerisinde hareket etmektedir. Ajans, bu bağlamda sanayi ve ticaret odaları, sektör kümelenmeleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisindedir.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı görevi eyaletin ekonomisi için en uygun çerçeve koşullarını oluşturmaktır. Eyaletin ekonomi politikalarının amacı, ekonomi ve sanayi dostu bir iklimi desteklemektir. Kuzey Ren Vestfalya'nın yenilikçi, gelecek vaat eden ve cazip bir ekonomi merkezi olarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kuzey Ren-Vestfalya’nın yatırım destek bankası olarak  NRW.BANK eyalete yapısal ve ekonomik-politik hedeflere ulaşmada destek olmaktadır. Faaliyetleri esnasında bir kamu kurumu olarak rekabet anlamında tarafsız olan NRW.BANK, klasik kredilerden özel danışmanlık hizmetlerine kadar kredi ekonomisi destek ürünlerinin tüm yelpazesini bünyesinde barındırmaktadır. NRW.BANK’ın hedefi, eyalette meydana gelen yapısal değişikliklere eşlik etmek ve modern bir bilgi ve hizmet toplumuna doğru geçişi desteklemektir.

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümetinin kümelenme politikası firmaların, araştırma kurumlarının ve kamunun tüm değer zincirleri boyunca farklı ve teknoloji alanında birlikte çalışmalarını teşvik etmektedir. Hedef lider pazarlara girebilmek ve ekonominin rekabet yeteneğini güçlendirecek, büyüme ve istihdam sağlayacak yenilikçilik için uygun bir ortam oluşturmaktır.

Batı Alman Zanaatkârlar Odası Birliği (WHKT) Kuzey Ren-Vestfalya'daki yedi zanaatkârlar odasının merkezi çatı organizasyonudur. Birliğin görevleri arasında zanaatkârlar odalarının benzer şekilde yürütülen görevlerini organize ve koordine etmek, eyalet daireleri karşısında onların menfaatlerini temsil etmek ve zanaatkâr odalarının diğer zanaat organizasyonları ile olan ilişkilerini sürdürmek sayılabilir. WHKT kendisini, zanaatkâr oda ve işletmelerini geleceğe güvenle hazırlamak için geliştirme süreçleri açısından itici bir güç olarak görmektedir.

IHK NRW, Kuzey Ren-Vestfalya sanayi ve ticaret odalarının çalışma grubudur. Söz konusu çalışma grubu eyalet politikasının, eyalet hükümetinin, yönetimlerin, birliklerin ve diğer organizasyonların karşısına Kuzey Ren-Vestfalya'daki 16 sanayi ve ticaret odasının müşterek menfaat temsilcisi olarak çıkmaktadır. IHK NRW’nin görevi Kuzey Ren-Vestfalya ekonomi çevrelerinin, şirketlerinin ve üye odaların ihtiyaçları doğrultusunda ortak pozisyonları belirlemek ve temsil etmektir.

Sorularınıza yanıt vermekten mutluluk duyarız!

NRW.Global Business Turkey / Istanbul
Trade & Investment Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
İnönü Cad. 43/4 D.9 Taksim-Gümüşsuyu
34437 İstanbul, Türkiye

Almanya'nın bir numaralı ekonomi bölgesi

Mükemmel altyapısı, merkezi konumu ve üst düzey kalifiye işgücü, Kuzey Ren Vestfalya'yı uluslararası bir ekonomi merkezi haline getiriyor. Ekonominin belirleyici birçok alanında eyalet dünya çapında öncü konumdadır.

Knowledgebase NRW

Knowledgebase NRW, bir ticaret ve yatırım merkezi olarak Kuzey Ren-Vestfalya’ya yönelik bilgi ve sunum içeren eyalet çapında benzersiz bir bilgi bankasıdır. Söz konusu bilgi bankası eyalet hükümeti, eyalet girişimleri, yerel ve bölgesel kalkınma ajansları gibi Kuzey Ren-Vestfalya’lı kurum ve paydaşlara ekonomi ve bölgelere dair güncel verileri tedarik eder. Sadece birkaç tıklamayla sunumlara veya bilgi notlarına ulaşmak için kaydolun.

Yerel Kalkınma Ajansları ile İşbirliği

Kuzey Ren-Vestfalya’daki yerel yatırım destek ofisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz ve söz konusu kurumları oldukça geniş bir bilgi ve hizmet ağıyla destekliyoruz.

NRW.INVEST'in Yatırımcılara Sunduğu Hizmetler

Yurt dışındaki uluslararası ofislerimiz ve Düsseldorf'taki genel merkezimiz ile Kuzey Ren-Vestfalya’ya başarılı bir şekilde yerleşmenizde size destek oluyoruz. İlk görüşmeden itibaren yatırım ve kuruluş işlemleri sonuçlanana kadar gerekli gizlilikle size eşlik ediyoruz.