Kuzey Ren-Vestfalya’da enerji sektörü
  1. nrwinvest.com
  2. Sektörler
  3. Enerji

Kuzey Ren-Vestfalya’da Enerji Sektörü

Kuzey Ren-Vestfalya enerji sektöründe Avrupa'nın en önemli bölgesidir. Burada sadece uluslararası faaliyet gösteren enerji üreticilerinin, enerji-yoğun üretim yapan büyük şirketlerin ve santral üreticilerinin merkezleri değil, aynı zamanda enerji sektöründe çok sayıda yeni enerji teknolojisi ve hizmet geliştiricilerinin, tedarikçilerinin ve kullanıcılarının da merkezleri bulunmaktadır. 30 Üniversite, 120 Kurum ve 20 Üniversite dışı araştırma kurumu, enerji teknolojisinin tüm önemli alanlarında, özellikle de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda eğitim verip araştırmalar yapıyorlar. Kuzey Ren-Vestfalya, güneş ve rüzgâr gibi yeni enerji kaynaklarını kullanılabilir hale getiren teknolojilerin geliştirilmesinde, denenmesinde ve pazara sunulmasında önde gelen uluslararası bir konuma sahiptir.

Bunları biliyor muydunuz ...

…Jülich şehrinde dünyanın en büyük yapay güneşi parlıyor.

…Bottrop Belediyesi "InnovationCity Ruhr" ile birlikte enerji tasarruflu bir kentsel dönüşüm modelini deniyor.

… Kuzey Ren-Vestfalya’da 100 adet yerleşime açık iklim koruma sitesi oluşturulmaktadır.

...Almanya'daki ilk güneş enerjisi panellerinden oluşan bisiklet yolu Erftstadt şehrinde test ediliyor.

Bir bakışta veriler

44.000

Çalışan
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına dönük olarak 4.500'den fazla şirkette yaklaşık 44.000 kişi çalışmaktadır.

168 Mil. €

Ödenek
Yüksekokullardaki enerji araştırmaları için ayrılan ödeneklerden Kuzey Ren-Vestfalya'nın payına düşen kısım yıllık yaklaşık 168 Milyon Avro. Bu rakam, toplam ödenek miktarının yaklaşık 1/4'üne tekabül etmekte.

Enerji geçişinin başarılı olması için projeler

Kuzey Ren-Vestfalya'da yapılan enerji araştırmalarının odaklandığı konular arasında enerjinin verimli kullanımı da bulunmaktadır. Bu doğrultuda, örneğin Münster'de bulunan "Ionics in Energy Storage" Helmholtz Enstitüsü şu anahtar soru üzerine çalışmaktadır: Üretilmiş olan elektrik, büyük miktarlarda ve mümkün olan en küçük alanda uzun süre nasıl depolanabilir? Enstitüde bu çalışmalar yapılırken, araştırmacılar özellikle her pilin en önemli kısmı olan elektrolitlerin incelenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kuzey Ren-Vestfalya'da akıllı elektrik kullanımı üzerine de araştırmalar yürütülmektedir: Enerji tedarikçisi RWE bu doğrultuda farklı model projeleri vasıtasıyla akıllı kontrol ağları (Smart Grids), sayaçlar (Smart Meter) ve entegre ev otomasyonu sistemlerini test etmektedir.

Herhangi bir sorunuz varsa emrinizdeyiz

NRW.INVEST Turkey / Istanbul
Economic Development Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
İnönü Cad. 43/4 D.9 Taksim-Gümüşsuyu
34437 İstanbul, Türkiye

Almanya'nın bir numaralı ekonomi bölgesi

Mükemmel altyapısı, merkezi konumu ve üst düzey kalifiye işgücü, Kuzey Ren Vestfalya'yı uluslararası bir ekonomi merkezi haline getiriyor. Ekonominin belirleyici birçok alanında eyalet dünya çapında öncü konumdadır.