Kuzey Ren-Vestfalya’da kimya sanayi
  1. nrwinvest.com
  2. Sektörler
  3. Kimya

Kuzey Ren-Vestfalya’da Kimya Sanayi

Kuzey Ren-Vestfalya, Alman kimya sektörünün en önemli merkezi konumundadır: Almanya’da kimya sanayinde elde edilen toplam cironun yaklaşık üçte biri Kuzey Ren-Vestfalya şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Eyalet, geniş tabanlı orta ölçekli firmalar ile uluslararası alanda başarılı çok sayıda büyük şirketten oluşan karma bir yapı ve birinci sınıf Ar-Ge faaliyetleriyle öne çıkmaktadır. Önemli bir malzeme tedarikçisi olarak kimya alanında ortaya çıkan yeni gelişmeler diğer pek çok değer zincirinde meydana gelen yeniliklerin çoğunda tetikleyici rol oynamaktadır: Bu sebepten dolayı kimya sektörü tüm sanayi dalları için önemli bir yenilikçilik lokomotifi olarak kabul edilmektedir.

Bunlari biliyor muydunuz ...

...Kimya endüstrisi tarafından üretilen tüm mamul ve hammaddenin yaklaşık % 70'i işlenmek üzere sanayiye gönderilmektedir.
... Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan Covestro Deutschland Tesisi’nde atık ürün karbondioksitten kaliteli sentetik maddeler üretilmektedir.
... Aşağı Ren (Niederrhein) Bölgesi’nde yerleşik bulunan 3M şirketi geliştirdiği bir yapıştırıcı ile dünya rekoru kırmıştır.

Bir bakışta veriler

5.

AB ülkeler kıyaslamasında
Kimya sektörünün merkezi olarak Kuzey Ren-Vestfalya ciro açısından bakıldığında AB ülkeleri arasında 5. ve dünya sıralamasında 15. sırada yer almaktadır.

43,5

Milyar Avro
2017 yılında sektör Kuzey Ren-Vestfalya’da 43,5 milyar Avro ciro elde etti. Bu rakam sektörün tüm Almanya cirosunun %30’una denk gelmektedir.

450

Kimya Şirketi
450 kimya şirketi 94.000 çalışan istihdam etmektedir. Bu rakam Almanya'da bu sektördeki toplam çalışan sayısının neredeyse %28’ine denk gelmektedir.

Lojistiği ve altyapısı özenle tasarlanmış kimya parkları

Kuzey Ren-Vestfalya'da kimya parkı: Knapsack

Kuzey Ren-Vestfalya, barındırdığı 12 kimya parkı ile Almanya'da 1 numaradır. Kuzey Ren-Vestfalya’da kimya sanayinde istihdam edilen işgücünün yarısı kimya parklarında çalışmaktadır. Eyalette bir merkez açmak isteyen şirketler gelişmiş bir altyapı ile titiz bir lojistik organizasyonu buralarda bulabilirler.

Kimya sektörünün Dormagen, Gelsenkirchen, Leverkusen veya Marl gibi merkezleri, geniş kapsamlı boru hatları ve boru ağları sayesinde hammadde tedarikinin yanı sıra doğal gaz ve elektrik ağlarıyla da etkili bir enerji beslemesini sağlamaktadırlar. Bu merkezlerde komple tedarik ve bertaraf etme yönetiminden lojistik hizmetlerine ve hatta mühendislik ve tesis yönetimine kadar geniş kapsamlı bir servis hizmeti sunulmaktadır. Böylece yeni tesislerin planlanma aşamasından devreye alınmasına kadar, Plug and Play (Tak-Çalıştır) tekliflerini gerçekleştirebilmektedirler.

Kuzey Ren-Vestfalya’daki kimya sanayi şirketleri

Geniş tabanlı orta ölçekli firmalar ve birçok küresel şirket eyaletin kimya endüstrisinde belirleyici rol oynuyor:

ALTANA AG
Bayer AG
Evonik Industries AG
Henkel AG & Co. KGaA
Covestro AG

High-tech synthetic material for innovative robot suit

Category: Chemie

Region: Region Köln/Bonn

Long drawn-out, energy-sapping rehabilitation is usually the norm after an operation or serious illness. Complete recovery is often uncertain, especially where there is neurological damage or impairment of the musculoskeletal system. A new kind of robot suit made from innovative materials by Covestro can be of help in such cases. The HAL® exoskeleton serves as a successful therapy aid. The concept comes from the Japanese researcher, Yoshiyuki Sankai. His company, Cyberdyne, also manufactures the artificial limbs. The special polycarbonate used here for the casing is supplied by specialists in chemistry at Leverkusen. 

The HAL® (Hybrid Assistive Limb) is strapped to the arms and legs of the rehab patients. Once the wearer thinks of, say, walking or climbing steps, a computer translates nerve signals into supportive limb movements. The robot suit is already in use at over 100 rehabilitation centres in Japan and has likewise been put into service in Germany since 2012. In future, the exoskeleton could well be used also for civil protection at disaster sites.